Make your own free website on Tripod.com

Intro.gif (5458 bytes)

Какво може да намерите на този сайт?
Постарали сме се да има предимно полезни неща, макар че не всичките са такива. В страницата с новините ще намирате информация за най-новите ни продукти, както и новини които сме сметнали, че са интересни или полезни.В страницата Информация ще публикуваме предимно полезни съвети за програмиране или въобще за компютрите, както и отговори на ваши запитвания. В страницата със софтуер ще намерите нашите софтуерни продукти които предимно са безплатни, тъй като все още работим за слава. Има и програми които не са наши, но са интересни и по една или друга причина сме сметнали за необходимо да предложим за теглене.В Линкове ще намерите предимно линкове свързани с програмирането или по-точно, програмиране на Delphi. За другите страници не ми се пишат обяснения, можете и сами да се досетите защо.